مجموعه شجاعان  با تکنيک  سه بعدي در 52 قسمت 20 دقيقه اي  با مضمون  عملياتهاي هوانيروز در هشت سال دفاع مقدس ، در موسسه حرکت کلیدی هم اکنون در حال توليد است .

shoj2