روز چهارشنبه 22 اردیبهشت 94 گروه فیلمبرداری برای تهیه گزارش از تولید سری چهارم مجموعه انیمیشن ” پهلوانان ” در محل شرکت حرکت کلیدی حضور داشتند .

شما و سیما در حرکت کلیدی

شما و سیما در حرکت کلیدی

شما و سیما در حرکت کلیدی 2

DSC_0110