• اهمیت خبر

محمدرحیم لیوانی رئیس مرکز صبا با اشاره به افزایش ۲۵ درصد تولید انیمیشن نسبت به سال ۹۶، تصریح کرد: ما در سال ۹۷ برنامه پنج ساله را شروع کردیم. رئیس سازمان صداوسیما و معاون سیما با پیگیری و جدیت حمایت خوبی از انیمیشن انجام دادند. ما حدود ۲۵ درصد تولیدات‌مان نسبت به سال ۹۶ افزایش پیدا کرد. ۱۲۵ ساعت برنامه تولید کردیم فکر می‌کنم قدم اول را محکم برداشتیم و حدود ۲۰ درصد هم نسبت به سال ۹۷ در سال ۹۸ تولید را افزایش خواهیم داد.
یک انیمیشن خارجی نمی‌تواند با فرهنگ ما یک همخوانی و هماهنگی کاملی داشته باشد. تلاش‌های بیسار زیادی در بخش آماده‌سازی و دوبلاژ انجام شده که آسیب‌های این انیمیشن‌ها کمتر بشود اما طبیعتاً با آسیب‌هایی همراه خواهند بود. تنها راه حل ما افزایش تولید داخلی است و این برنامه پنج ساله هم این اجازه را به ما می‌دهد که بتوانیم این نیازهای اعم خودمان را در داخل انجام دهیم. من تقاضایم این است پدرها و مادرها تولیدات داخلی انیمیشن ببینند و برای فرزندانشان ذائقه‌سازی کنند تا روند تولید انیمیشن ایرانی تقویت شود.