تهیه کننده نقش مهمی را در صنعت انیمیشن تلویزیونی و سینمایی دارد. کاراصلی تهیه کننده با بخش عملی و تجاری پروژه در ارتباط است و مسئول تهیه و تدارک ابزار و شرایط مورد نیاز کارگردان و تیم تولید انیمیشن می باشید و کارگردان و انیماتورها و … با خیال آسوده به جنبه های خلاقانه و هنری کار می پردازند.