سیاوش زرین آبادی

متولد 1341 آبادان
– کارشناس مهندس شیمی از دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران 1368
– شروع به فیلمسازی انیمیشن در انجمن های سینمای جوان آبادان و خرمشهر از
سال 1358
– همکاری با مطبوعات در زمینه کاریکاتور طی سالهای 1365 الی 1378
– ساخت میان پرده های ورزشی “زبر و زرنگ” (ماجراهای آقای المپیک) در صد قسمت یک دقیقه ای
– نویسندگی و کارگردانی مجموعه انیمیشن دو بعدی ” پهلوانان “در بیست و شش قسمت سی دقیقه ای
– نویسندگی و کارگردانی مجموعه انیمیشن سه بعدی “شجاعان” در پنجاه و دو قسمت بیست دقیقه ای
– برنده جایزه بهترین انیمیشن از جشنواره سراسری سینمای جوان برای فیلم یک گل کوچک سال 1372
– برنده جایزه سومین انیمیشن برتر از جشنواره سیاف کانادا برای فیلم یک گل کوچک سال 1993
– برنده جایزه دوم جشنواره فیلمهای یک دقیقه ای ” تک ” برای فیلم توهم سال 1374
– برنده جایزه بهترین فیلمنامه در دوره های اول و دوم جشنواره پویانمایی تهران برای برنامه های زبر و زرنگ
میلان ( ایتالیا ) برای زبر و زرنگ FICTS- برنده جایزه بهترین فیلم انیمیشن ورزشی از جشنواره
سال 2002
– حضور در بخش پانورامای جشنواره انسی سال 1999 زبر و زرنگ
– حضور در بخش مسابقه فیلمهای تلویزیونی جشنواره انسی سال 2001 زبر و زرنگ
– برنده جایزه دومین فیلم برتر انیمیشن از جشنوازه فیلمهای ورزشی ویتنام 2006 زبر و زرنگ
– برنده جایزه دومین فیلم برتر انیمیشن از جشنواره فیلمهای ورزشی تهران 1387 برای فیلم پهلوانان
– برنده جایزه بهترین فیلم انیمیشن تلویزیونی در اولین دوره جشنواره اصلاح الگوی مصرف سال 1388 برای فیلم پهلوانان
– عضو هیئت داوران جشنواره فیلمهای دانشجویی در بخش انیمیشن 1384
– عضو هیئت انتخاب جشنواره بین المللی پویا نمایی تهران 1385