• تکنیک

پهلوانان
این مجموعه شامل 52 قسمت نیم ساعته با تکنیک دو بعدی کامپیوتری می باشد. موضوع مجموعه پهلوانان، شرح ماجراها و قهرمانی های پوریای ولی، پهلوان شاعر و عارف نامی ایرانی قرن هشتم و تعدادی از یاران و شاگردانش در شهر تاریخی خوارزم در مبارزه علیه ظلم ظالمان و جور جائران و دستگیری و حمایت از مظلومان و ستمدیدگان می باشد.در این مجموعه سعی شده تا در ضمن بیان داستانهای جذاب و پر کشش، گوشه هایی از اصول فتوت و جوانمردی که ریشه در آموزه های عرفان اسلامی و شیعی دارد به مخاطبان نوجوان و جوان معرفی گردد.
نویسنده و کارگردان: سیاوش زرین آبادی
برنده بهترین سریال انیمیشن در سومین دوره جشنواره محصولات سیما 1393
برنده بهترین انیمیش تلویزیونی در جشنواره اصلاح الگوی مصرف 1388
برنده دومین انیمیشن برتر در جشنواره فیلمهای ورزشی 1388 .

pahlevanan          108628_815Pah2-2  Pah3

لینک بخشی از پهلوانان : http://www.aparat.com/v/zR7A4