در مراسم اختتامیه سومین جشنواره تولیدات تلویزیونی جام جم در عصر روز 25 دی ماه 92 جوایز بخش های مختلف خود را در بخش پویانمایی اعلام کرد.

اعضای هیات داوران بخش پویانمایی سومین جشنواره بین المللی تلویزیونی جام جم 12 عنوان جایزه منتخبان برتر را بدین شرح اعلام کرد:

سیاوش زرین آبادی و سید علیرضا گلپایگانی برترین مجری طرح اثر بلند، نیمه بلند، مجموعه و سریال به خاطر پویانمایی ˈآقای مهربانˈ

علیرضا گلپایگانی و بهنام دلداده بهترین کارگردانان اثر بلند و نیمه بلند با پویانمایی ˈآقای مهربانˈ

شیوا ممتحن برترین کارگردان اثر کوتاه با پویا نمایی ˈاجل معلقˈ

علی درخشی برترین کارگردان میان برنامه به خاطر پویانمایی ˈگزارش های اوتیˈ

مجموعه انیمیشن
مجددا آقای سیاوش زرین آبادی برنده جایزه برترین کارگردان مجموعه و سریال با پویانمایی ˈپهلوانانˈ

حسین سلطانی و وحید چالاک فیلمنامه نویسان برتر بخش پویانمایی به خاطر اثر ˈداستان سامراˈ

و جایزه مشترک به آقایان مهدی علی بیگی، علی چناری و حامد کمالی برترین طراحان شخصیت برای پویانمایی ˈیاور و دوستانˈ

همچنین؛ در بخش برترین طراحان فضا جایزه مشترک به آقایان حسین صافی، نوروز عباسی و مهدی موحد به خاطر پویانمایی ˈافسانه سرزمین گوهرانˈ

محمد غلامی و ابوالفضل جعفری برندگان مشترک جایزه برترین انیماتور ـ متحرک ساز به خاطر پویانمایی ˈرستوران جنگلˈ

جایزه برترین آهنگساز به پیروز ارجمند به خاطر پویانمایی ˈآقای مهربانˈ

فرشید جلیلی برترین صداگذار و صداساز بخش پویانمایی با اثر ˈافسانه موزه هاˈ

و حامد کاتبی به خاطر برترین دستاورد فنی و هنری در اثر ˈتولد آفتابˈ